Trung Quốc thúc đẩy sự nổi lên của thị trường metaverse | VTV24

Metaverse đang phát triển rất nhanh. Theo Bloomberg, quy mô thị trường Metaverse tòan cầu đã đạt gần 500 tỷ USD vào năm …

source

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>