ลองย้ายโลกเสมือนจริง METAVERSE 24 ชั่วโมง!

ทีมผู้สร้างเอนิเมชันสัญชาตไทย ที่ได้ฝากผลงานที่มีชื่อเสียงไว้มากมาย เช่น อนิเมชั่นในภาพยนต์เรื่อง “เมย์ ไหน” …

source

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>