متاورس به زبان ساده | Metaverse Explained!

متاورس عنوانی است که این روزها زیاد می‌شونیم و حتی مارک زاکربرگ موسس فیسبوک نام این کمپانی را به متا تغییر داد تا بهتر بتواند …

source

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>